Tjänster

“Friskahusgruppens styrka är att vi kan erbjuda tjänster från ax till limpa dvs den av oss som besiktar ditt hus är också den som föreslår eventuella åtgärder och gör installationerna. Det är en trygghet för kunden.”

Ventilation 

Friskahusgruppen erbjuder unika ventilationsprodukter för den svenska marknaden. Med Healthy Homes behovsstyrda ventilation och Airmoves cirkulationssystem kan vi erbjuda frisk luft för alla möjliga hustyper.

OVK

En förutsättning för ett bra inomhusklimat är att ventilationssystemet rengörs regelbundet. Därför erbjuder vi obligatorisk ventilationskontroll - OVK - till alla fastigheter som behöver det. 

Värme 

Det finns många sätt att producera värme och olika system passar till olika hus. Ett bra inomhusklimat kräver dock en effektiv och energisnål uppvärmningsmetod. 

Fuktfritt 

Att minska mängden fukt i våra hem ger en bättre inomhusmiljö. En bättre kvalitet på inomhusluften kan också ge mindre allergipro­blem, en bättre hälsa och trivsel för alla boende.

Solpaneler 

I linje med Friskahusgruppens värdegrund om ett energisnålt och hälsosamt inomhusklimat erbjuder vi, med hjälp av våra underleverantörer, installation av solpaneler. 

Friskahusbesiktning

Friskahusgruppens egen kvalitetsstämpel för friska hus heter Friskahusbesiktning. Den ger vi till hus som vi har besiktat och åtgärdat. 

Boka kostnadsfritt hembesök nedan ↓