Dags att se över värmepumpen inför hösten

Att rengöra värmepumpen inför hösten är en god idé för både ekonomin och för att värmepumpen ska hålla längre.

Börja med att stänga av värmepumpen eftersom många delar är strömförande och tänk på att inte använda några vassa föremål som kan skada den. 

Utomhus bör värmepumpen rengöras med en fuktig trasa och eventuellt såpa. Rengör gallren och kontrollera att pumpen är fri från löv eller annat skräp som blockerar luftvägen eller dräneringshålen. Bygg gärna ett skydd runt värmepumpen som hindrar att löv, snö och is förstör den. 

Inomhus ska värmepumpen vara fri från smuts både utvändigt och invändigt. Det kan undersökas genom att lysa in i pumpen. Vid omfattande smuts invändigt bör värmepumpen rengöras av sakkunnig. Filtren bör dammsugas cirka en gång per månad beroende på miljö och belastning eller bytas ut det om de är slitna.

Sätt igång värmepumpen försiktigt, max 20° C under de första timmarna om den har varit avslagen under sommaren. Var uppmärksam på unken lukt, vilket kan tyda på mögel i pumpen. 

Service av värmepumpen bör göras med ett par års mellanrum eftersom invändig smuts försämrar effekten. Vid en service kontrollerar också teknikern att värmepumpen fungerar som den ska vilket både kan spara energi och förlänga livslängden på pumpen.

Hör av dig till oss om du är osäker på hur du ska rengöra din värmepump. 

Kontakta oss nu >>>