Aldrig tidigare har det varit mer lönsamt att energieffektivisera sin bostad. Med bidrag från Boverket samt Daikins kampanj kan du nu få ett rejält reducerat pris på värmepump.

Extra lönsamt att energieffektivisera

Aldrig tidigare har det varit mer lönsamt att energieffektivisera sin bostad. Med bidrag från Boverket samt Daikins kampanj kan du nu få ett rejält reducerat pris på värmepump.

Sedan den 3 juli 2023 kan alla som äger ett småhus som värms upp med el eller gas ansöka om bidrag från Boverket för energieffektivisering. Enligt Boverket syftar bidraget till att minska sårbarheten för höga energipriser och gäller till exempel för att installera en värmepump eller att ansluta huset till fjärrvärme. Bidraget uppgår till 50 procent av materialkostnaderna för åtgärderna, dock högst 30 000 kronor för värmesystemsåtgärder. 

Utöver bidraget har Daikin kampanjen “1000 kr tillbaka vid köp av en luftvärmepump” vilket gör investeringen i en värmepump extra lönsam just nu. Dessutom kan de som installerar en värmepump vara med och tävla om få tillbaka 70% av kostnaden för värmepumpen och installationen. 

Tävlingsregler - Vinn tillbaka din investering | Daikin

Räkneexempel:

Ett hus med direktverkande el som installerar värmepumpen Daikin Caldo XRH 30 får efter ROT och bidrag en kostnad på 18 422 kronor inklusive moms. Tillsammans med kampanjen från Daikin dras ytterligare 1000 kronor från priset, det vill säga 17 422 kronor inklusive moms. Ordinarie pris är 28 968 kronor. 

Båda bidragen söks digitalt och Friskahusgruppen kan hjälpa dig med ansökan. Daikins kampanj pågår till och med den 16 oktober 2023. 

Kontakta oss för mer information. 

Källa:

Boverket (2023). Bidrag för energieffektivisering i småhus. https://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/bidrag-for-energieffektivisering-i-smahus/ Hämtad 2023-09-12.