Frisk luft till dina barn med hjälp av Friskahusgruppen

Vi tillhör en generation som tillbringar 90% av vår tid inomhus, något våra kroppar inte är anpassade för. Faktum är att inomhusluften kan vara direkt skadlig för oss.

Under energikrisen på 70-talet började man bygga tjockare husväggar med täta plastskikt. Ungefär samtidigt började även astma- och allergiproblemen i vårt samhälle att accelerera. Bara mellan åren 2003 och 2011 ökade andelen 4-åringar astmadiagnos med över 50% och idag är astma den vanligaste kroniska sjukdomen i barndomen. I världen beräknas antalet som ha astma öka från dagens 300 miljoner till 400 miljoner fram till år 2025. Vi skulle inte ge våra barn förorenat vatten, så varför låter vi dem växa upp i en miljö utan frisk luft?

Barn kan oftast inte välja vilken miljö de vistas i utan är beroende av att vuxna skyddar dem från skadliga miljöer. Flera av kroppens mest komplexa organsystem och funktioner utvecklas kontinuerligt under fosterstadiet och uppväxten, vilket gör barn särskilt utsatta och känsliga. Dels kan risken att drabbas av sjukdom öka, och dels kan besvär av sjukdomar förvärras av en ohälsosam miljö. Ett tydligt exempel på detta är den vanliga förekomsten av astma och allergi hos barn.

Det finns flera orsaker till besvär med astma och allergi men ett tydligt problem är bristfällig luftkvalitet som följd av fukt, mikrobiell tillväxt, kemiska emissioner och förorenad intagsluft. Forskning har visat att det finns ett samband mellan långvarig vistelse i fuktskadade byggnader och ökade förekomst av astma, bronkit och luftvägsinfektioner. Starkast stöd för ett samband finns mellan vistelse i fukt- och mögelskadade miljöer och försämring av befintlig astma.

Forskare har inte kunnat påvisat någon korrelation mellan astma och våra allt tätare hus, men det är däremot tydligt att halten av partiklar och moderna föroreningar idag är mycket högre i inomhusluften än i utomhusluften. Det är ganska uppenbart att riklig tillförsel av frisk luft är viktig för vår hälsa och vårt välmående i våra moderna täta hus.

Hur kan man förbättra sitt inomhusklimat?

Ett effektivt sätt är att se över och förbättra ventilationen i hemmet. Har du ett hus från 70-talet eller nyare så är det ofta för tätt byggt. Har du dessutom renoverat, bytt till bergvärme eller fönster i huset så är ventilationen många gånger inte anpassad för det.

En Healthbox är särskilt utvecklat för småhus.Det är ett smidigt och genialt ventilationssystem som känner av föroreningar i inomhusluften (VOC, H2O, CO2) och styr ventilationen därefter. Det kan vara lukt som härstammar från allt ifrån blöjbyten till kemikalier som man används vid städning, eller hög relativ fuktighet till följd av duschning i badrummet.

Det smarta systemet känner även av koldioxiden vi människor avger och ökar ventilationen för att undvika ”tung luft”. Systemet ser även till att ventilera sovrummen extra under natten.

Vill du veta mer om olika ventilationslösningar för just ditt hus?

Kontakta någon av våra ventilationsspecialister på Friskahusgruppen. 

Kontakta oss nu och boka en kostnadsfri Friskahusbesiktning!>>>