När det var dags för obligatorisk ventilationskontroll, OVK, i Ann-Katrin Sundelius bostadsrättsförening i Sandviken var det självklart för styrelsen att anlita Friskahusgruppen.

Friskahusgruppen anpassar sig efter föreningens behov

När det var dags för obligatorisk ventilationskontroll, OVK, i Ann-Katrin Sundelius brf i Sandviken var det självklart att anlita Friskahusgruppen.

Ann-Katrin Sundelius sitter i styrelsen för en liten bostadsrättsförening med 24 hushåll i centrala Sandviken. Huset är byggt 1962 och har aldrig haft någon påväxt av mögel på vind eller krypgrund. När det var dags att genomföra OVK beslutade styrelsen att kontakta Friskahusgruppen eftersom de anlitat dem tidigare och varit mycket nöjda med deras arbete och positiva bemötande.  

I flerbostadshus ska OVK utföras vart tredje eller vart sjätte år beroende på vilket ventilationssystem fastigheten har. Syftet är att undersöka att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Om ventilation inte fungerar som den ska kan det på sikt resultera i påväxt av mögel i huset. I samband med OVKn i Sandviken bytte Friskahusgruppen ut trasiga lager i ventilationen vilket gjorde att inomhusklimatet blev mycket bättre i huset.

“OVKn, och de åtgärder som vidtogs i samband med den, gjorde stor skillnad på inomhusklimatet i lägenheterna.” 
Ann-Katrin Sundelius 

Ann-Katrin säger att medlemmarna är nöjda med det utförda arbetet från Friskahusgruppen och att kontakten med dem varit mycket positiv. De skickade ut tydlig information till alla medlemmar i god tid och var flexibla med vilka tider de skulle utföra OVK i varje lägenhet. Allt som allt tycker Ann-Katrin att de fick ett otroligt gott bemötande av Friskahusgruppen och att de var väldigt kunniga och professionella. 

“Friskahusgruppen har lyssnat på oss och anpassat sig efter våra behov. Det har vi uppskattat mycket.”
Ann-Katrin Sundelius