Friskahusgruppen delägare i Healthy homes!

Friskahusgruppen ingår ett samarbete och blir delägare i företaget Healthy Homes som arbetar med ventilationsprodukter. Företagen har många beröringspunkter och framförallt delas den gemensamma ambitionen att skapa en bätte inomhusmiljö med hjälp av innovativa produkter och tjänster.

Så här beskriver Healty Homes sin företagsidé:

Hållbarhet och hälsa driver oss

Våra hem bör göra oss friska och glada. Vi som startade Healthy homes insåg att vi kunde göra bostäder bättre att bo i. Tillsammans med det belgiska företaget Renson har vi 100 ingenjörer som ständigt jobbar med utveckling av några fantastiska produkter. 

Enkelt och genialisk ventilation med sensorer

Inneklimatet är det viktigaste. Med behovsstyrd ventilation kan luftkvaliteten förbättras. Lika naturligt som att ljuset tänds av sig själv med hjälp av sensorer kan ventilationen styras efter behov. Dessutom är det ganska uppenbart att mycket energi kan sparas om ventilationen inte går på max hela tiden, både uppvärmningskostnaden och elanvändning för fläkten blir lägre.

Outdoor-produkter som skapar välbehag

I företaget jobbar vi med helhetstänk. För att energiprestandan och den termiska komforten ska bli riktigt bra i bostaden krävs smart solavskärmning. I tillägg tror vi att människor mår bättre om gränsen mellan inne och ute suddas ut i våra hem. Våra outdoor produkter gör verkligen att man vill stanna hemma!

Kontakta oss på Friskahusgruppen om du vill veta mer om Healthy homes