Friskahusgruppen hjälper dig att räkna på klimatnyttan med att installera en solcellsanläggning på din fastighet.

Har du räknat på klimatnyttan med solceller?

Friskahusgruppen hjälper dig att räkna på klimatnyttan med att installera en solcellsanläggning på din fastighet.

I början av 2022 fanns det över 92 000 nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige. Den totala effekten uppgår idag till cirka 1600 MW vilket motsvarar 4% av elanvändningen för alla privata hushåll årligen.

På Friskahusgruppen arbetar vi utifrån visionen att alla människor ska ha ett energisnålt och hälsosamt inomhusklimat och därför är vi stolta över att vi under 2022 installerade solpaneler motsvarande 193 500 kWh, vilket innebär en besparing på utsläpp av koldioxid på 67,7 ton.

En normalstor solcellsanläggning på 30 paneler producerar ca 7440 kWh på ett år. Effekten beror på antalet solpaneler samt verkningsgraden på solcellerna. Klimatnyttan för installation av solpaneler kan räknas till strax under 400 gram koldioxid per kWh (minus 35 gram per kWh för produktionen) vilket ger en nettonytta på ca 350 gram per kWh. Det innebär en årlig besparing på 3,5 ton koldioxid. Det kan jämföras med genomsnittlig persons utsläpp på cirka 8 ton koldioxid per år. 

En solcellsanläggning har en beräknad livstid på 25 – 30 år. Dessutom sker elproduktionen och elanvändning nära varandra vilket minskar överföringsförluster i elnäten. Genom att installera en solcellsanläggning kan vi på Friskahusgruppen hjälpa fastighetsägare till utsläppsminskningar och att göra en rejäl insats för klimatet. 

Kontakta oss så hjälper vi dig att räkna på klimatnyttan för just din fastighet.