HSV Ventilation blir en del av Friskahusgruppen

I mars 2020 startade Jimmy Ljunggren och Robin Engvall ventilationsföretaget HSV Ventilation. De hade sedan 2004 ett sotningsföretag tillsammans som även arbetade med ventilation.

I företaget arbetar idag tre personer som är verksamma över hela Skåne samt ibland i Blekinge och Småland. Kontakten med Friskahusgruppen fanns sedan tidigare och eftersom de båda arbetar på ett liknande sätt vad gäller besiktningsförfarande och dessutom har samma värderingar i fråga om kvalité så blev det naturligt att starta upp ett samarbete. Jimmy var också intresserad av Friskahusgruppens sätt att hitta nya lösningar och tyckte att samarbetet med Healthy Homes och deras produkter verkade spännande. 

“Eftersom vi jobbar med större projekt som att byta ut ventilationsaggregat och centralfläktar i flerbostadshus tror jag att vi kan bidra till Friskahusgruppens utveckling”
/Jimmy Ljunggren, HSV Ventilation