Läs broschyren från Riksförbundet Sveriges Ventilationsrengörare

Riksförbundet Sveriges Ventilationsrengörare, RSVR, är en branschorganisation för i Sverige verkande företag som utför rengöring av ventilationssystem. Centralt arbetar RSVR med opinionsbildning och marknadsföring av medlemsföretagens tjänster. Kansliet biträder medlemsföretag i tvister Förbundet utbildar ventilationsrengörare i Sverige.

Läs broschyren, klicka på bilden nedan.

Branschstandard & Certifiering

Hos oss kan ni utbilda er till certifierade Ventilationsrengörare i två steg, N & K. Certifieringen görs av oberoende organ. Ni kan också ta del av vår standard för renhetsklasser på ventilationssystem.

Förbundets ändamål

 • Intresseorganisera entreprenörer som utför rengöring av ventilationssystemet.
 • Verka för att medlemmar följer gällande regler och lagstiftningar.
 • Genom den branschcertifiering som framtagits, ge förbundet ett enat ansikte utåt och på så sätt stärka trovärdigheten gentemot beställarna. RSVR:s personcertifiering anses vara framtidens i särklass främsta konkurrensmedel, vilket då även ger beställaren ett extra skydd vid valet av entreprenör med rätt kunskap och kompetens. Beställaren är till största delen intresserad av att entreprenören gör ett bra jobb och detta kvalitetssäkras i och med att arbetet utförs av en certifierad entreprenör, som har avlagt skriftligt prov hos ett certifieringsorgan.
 • Ge medlemmarna ett nytt nätverk som på sikt gynnar deras verksamhet.
  Kontakter med andra entreprenörer i nätverket kan leda till nyttiga utbyten i olika former. Som medlem får du även ta del av utvecklingen inom fackområdet, av ny teknik och ny lagstiftning inom branschen.
 • Utveckla branschen som helhet och på så sätt påverka verksamheten i en gynnsam riktning. Detta mål uppnår vi genom att medlemmarna även deltar i förbundets arbete. Du tjänar med andra ord på att delta aktivt! Du ökar även ditt företags samlade kompetens och säkrar fortsatt utveckling av kvalitetsarbetet i företaget.
 • Genom medlemsutbildningar och certifieringar upprätthålla en enhetligt hög teknisk och etisk nivå.
 • Påverka samt informera beställare och myndigheter om vikten av att nå en gemensam kvalitetssäkring på ventilationsrengöringsresultatet.
 • Utveckla beställartryggheten till en hederskodex.
 • Följa och delta i den tekniska utvecklingen för ventilationsrengöringsutrustningar och inomhusmiljö.