Den 1 januari 2023 infördes en ny skattereduktion för privatpersoner som vill installera solceller.

Nu blir det billigare att installera solceller

Den 1 januari 2023 infördes en ny skattereduktion för privatpersoner som vill installera solceller. Syftet är att stimulera utbyggnaden av grön teknik.

Kontakta oss för hjälp med solceller här >>

Efter att en ny skattereduktion för grön teknik infördes den 1 januari 2023 är det billigare för privatpersoner som vill installera solceller. Avdraget, som har ett tak på högst 50 000 kronor per person och år, ökar från 15 procent till 20 procent och ersätter det statliga bidrag som privatpersoner tidigare har kunnat ansöka om. Om materialet köps från samma företag som utför installationen gäller avdraget både för material och arbetskostnad, annars enbart för installationsarbetet.

Liksom rot- och rutavdragen utgår skattereduktionen från fakturamodellen, det vill säga att avdraget görs direkt på fakturan från installationsföretaget som i sin tur får en utbetalning från Skatteverket. Avdraget är dock beroende av hur mycket skatt som betalats in under året samt vilka andra avdrag som har gjorts. 

Utifrån Skatteverkets schablon ses material och arbete som 97 procent av totalkostnaden för en installation vilket innebär att avdraget på 20 procent räknas på 97 procent av kostnaden.

Skattereduktion för grön teknik ges för:

 1. Installation av nätanslutet solcellssystem.
  Skattereduktion ges med 20 procent av kostnaden för arbete och material.
 2. Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi.
  Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.
 3. Installation av laddningspunkt till elfordon.
  Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.

Installationen ska förse den aktuella bostaden med el och måste ske i ditt eller din förälders hushåll, och ska avse:

 • ett småhus eller en ägarlägenhet som ägs av dig som begär skattereduktion
 • en lägenhet som upplåtits med bostadsrätt och som innehas av dig som begär skattereduktion
 • en byggnad under uppförande som ägs av dig som begär skattereduktion och som när den är uppförd ska vara ett småhus eller en ägarlägenhet.

Kontakta oss för hjälp med solceller här>>

Källa: Skatteverket, Grön teknik

Räkna ut din skatt här