Om krypgrunder och krypgrundsavfuktning

Friskahusgruppen samarbetar med företaget ”TrygghetsVakten” när det gäller avfuktning av vind, krypgrund, källare mm. Att minska mängden fukt i våra hem ger en bättre inomhusmiljö. En bättre kvalitet på inomhusluften kan ge mindre allergipro­blem, en bättre hälsa och trivsel för alla boende.

Fuktutredning görs i hus med misstänkta fuktproblem. Med hjälp av fuktmätare och okulär besiktning undersöker vi grundligt om det finns en fuktskada, vad som orsakat den samt ger förslag på åtgärder. Åtgärderna är beroende av vilken del av huset som är fuktskadat. Om fuktskadan upptäcks tidigt behövs oftast en mindre åtgärd än om den har funnits under en längre tid. Därför är det bra att höra av sig så snart misstanke om fuktskada uppstår. 

Mögelsanering görs när fukten har orsakat ett mögelangrepp vilket vanligtvis förekommer på vind eller i krypgrund. Vi sanerar området noggrant med hjälp av kemisk rengöring. Om fuktutredningen visar att möglet orsakats av undermålig ventilation ger vi förslag på en ventilationslösning för att komma till rätta med problemet.

Om krypgrunder

Krypgrunden är en vidareutveckling av torpargrunden. Den vanligaste krypgrunden består av en murad grundmur som huset står på. Grundmuren är ventilerad genom ventiler. På grundmuren ligger en syll som i sin tur bär ett bjälklag i trä. Bjälklaget i krypgrunden är isolerat med allt från sågspån till modern glasull eller stenull.

Man har i regel inte någon murstock som går ner i krypgrunden och saknar en stor del av den spillvärme som föregångaren torpargrunden hade. Krypgrund ses idag som en riskkonstruktion då det ofta byggs upp höga fuktvärden i utrymmet.

Man har historiskt sätt försökt att lösa detta genom att ventilera krypgrunden mer vilket kan ta bort symtomen, dvs dålig lukt, men ökat på det verkliga problemet mögel och röta.

Modern forskning visar att tillföra en liten kontrollerad mängd värme i krypgrunden skyddar man de flesta krypgrunder permanent. Krypgrund byggs även i andra varianter såsom med betongbjälklag, plåtbjälklag och varmgrund.

Krypgrunden har ett oförtjänt dåligt rykte på grund av okunskap. Om man jämför krypgrund med andra grundläggningsmetoder så har den många fördelar.

Det är en förhållandevis billig grundläggningsmetod att konstruera en krypgrund. Det är lätt att kontrollera krypgrunden och åtgärda uppkomna problem såsom vattenskador. Det är lätt att kontrollera och underhålla avlopp och vattenrör. Vill man bygga om och behöver flytta ett avlopp så är det en enkel manöver.

Trygghetsvakten har avfuktare speciellt framtagen för krypgrundsavfuktning. Kontakta gärna oss på Friskahusgruppen för kostnadsfri rådgivning och offert om du bor i ett hus med krypgrund. Även om du i dagsläget inte har några fuktproblem kan vi hjälpa er att förebygga problem med fukt och mögelpåväxt i framtiden.

Läs mer om våra tjänster för avfuktning här>>