Sedan årsskiftet har arbetet med obligatorisk ventilationskontroll - OVK - flyttat in hos oss på Friskahusgruppen. Tidigare har OVK genomförts av respektive sotningsföretag i Dalarna, Gävleborg och Hälsingland. Nu jobbar vi istället under samma namn med en gemensam målsättning: Friska hus.

OVK flyttar in hos Friskahusgruppen

Sedan årsskiftet har arbetet med obligatorisk ventilationskontroll - OVK - flyttat in hos oss på Friskahusgruppen. Tidigare har OVK genomförts av respektive sotningsföretag i Dalarna, Gävleborg och Hälsingland. Nu jobbar vi istället under samma namn med en gemensam målsättning: Friska hus.

“Vi vill att det ska vara tydligt för kunderna att det vi jobbar med är friska hus.”
/Lars-Åke Strömberg, Friskahusgruppen

För Friskahusgruppen innebär det en breddning av verksamheten då alla sotningsföretag har avtal med kommunala bostadsbolag, idrottshallar och äldreboenden. Där görs OVK utifrån lagstiftning och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. 

 Under pandemin har vi utbildat och legitimerat fler OVK-tekniker vilket gör att vi i större utsträckning kan erbjuda OVK i samband med ventilationsinstallationer i egnahem. Nu har vi både bredden av kunskaper kring ventilation och specialister vilket gör oss unika. På så sätt kan vi jobba för att fler människor ska få bo i friska hus.

Boka OVK här >>>