Har du ett hus med hög energianvändning har du mycket att vinna på att göra det mer energieffektivt.

Så energieffektiviserar du ditt hus

Dagens höga elpriser har gjort att många fastighetsägare ser över sitt energibehov. Har du ett hus med hög energianvändning har du mycket att vinna på att göra det mer energieffektivt.

Enligt Energimyndigheten finns det cirka två miljoner småhus i Sverige varav drygt 20 procent ligger i de sämsta energiklasserna. Vi på Friskahusgruppen är inte förvånade över den siffran då vi träffar många kunder som bor i hus med en mycket hög energianvändning. Det menar vi är ett tecken på att något behöver åtgärdas. 

Ett bra sätt att börja arbetet mot ett mer energieffektivt hus är att utreda om ditt hus har en energideklaration. Där finns information om husets energiklass och hur den kan förbättras genom olika åtgärder. Om huset saknar energideklaration är det bra om du kontaktar en certifierad energiexpert för att få ett utlåtande. 

Efter det bör du undersöka husets inomhusklimat för att klargöra om något behöver åtgärdas. På Friskahusgruppen tar vi ansvar för allt som påverkar inomhusklimatet vilket innebär att vi både ser till husets uppvärmning, ventilation, isolering samt fönster och dörrar. Om huset till exempel är för lite isolerat blir energianvändningen stor men om det är för mycket isolerat blir det istället en bristfällig ventilation. Att ha ett ventilationssystem i konstant flöde när ingen är hemma är inte heller en energieffektiv lösning.

Samspelet mellan uppvärmning, ventilation, isolering, fönster och dörrar är således avgörande för att du ska få ett energieffektivt hus och idag finns mycket att göra för att påverka det. Att ha ett ventilationssystem som är anpassat efter huset kommer att minska energibehovet rejält. Att styra värme och ventilation efter hur många som vistas i huset sparar också energi. Dessutom är det viktigt att du rengör och underhåller både ventilationssystemet och en eventuell värmepump kontinuerligt eftersom skicket på fläktar, ventiler, kanaler och filter påverkar funktionen och även livslängden på produkterna. 

Förutom lägre energikostnader kan ett energieffektivt hus både ge ett bättre inomhusklimat som en jämnare temperatur, bättre luftkvalitet, minskat buller och dessutom en minskad miljöpåverkan.

Vill du veta hur du kan energieffektivisera ditt hus? Hör av dig till oss så hjälper vi dig.