Vi tillbringar den största delen av våra liv inomhus - Investera i frisk luft

Människor behöver frisk luft för att må bra. Trots det tillbringar vi stora delar av våra liv inomhus i hus som bara blir tätare. Tyvärr är luftkvaliteten i våra hem ofta sämre än vi anar. Vi på Friskahusgruppen har som mål att så många som möjligt skall få tillgång till bra luft inomhus.

Kontakta oss för en Friskahusbesiktning>>>

Fig 1 visar typiskt innehåll av olika ämnen i inomhusluften och utomhusluften.

Fig 1. Skadliga ämnen i inomhusluften och utomhusluften angivna i ppm.

Koldioxidhalt visar hur bra eller dåligt luftutbytet är

 För att säkerställa att luften byts ut tillräckligt effektivt rekommenderar Arbetsmiljöverket max 1000 ppm koldioxidhalt i kontor. Koldioxidhalten är ett bra mått på hur stillastående luften är. Varför ska vi ha sämre luftkvalitet hemma? Med vår koldioxidmätare kan du mäta luftkvaliteten i sovrummet över natten för att undersöka hur väl ventilationen uppfyller ditt behov i dagsläget. Fig 2 visar en typisk koldioxidhalt i sovrum under natten utan ett väl fungerande ventilationssystem samt koldioxidhalt med behovsstyrd ventilation. Med våra ventilationssystem kan de boende själv sätta gräns för koldioxidhalten i sovrummen.

Figur 2. Typisk koldioxidhalt under natten utan ventilation samt med behovsstyrd ventilation.

Dynamisk ventilation som anpassar sig efter de boende

Våra ventilationssystem känner av koldioxidhalt, fukthalt och luktämnen (VOC) och reglerar luftflödet efter dessa parametrar. Om man sover en hel familj i ett sovrum känner systemet av att koldioxidnivån går upp och kan till och med öka ventilationen så att luftflödet går över de nominella flödena (den nivån som ett konventionellt ventilationssystem ventilerar på), för att säkerställa att vi får in tillräckligt med frisk luft. Likaså kan den känna av att luftfuktigheten stiger när vi duschar eller bastar för att snabbt kunna transportera bort fukten. Den känner också av luktämnen från badrummet och toaletten som kan härstamma från t ex toalettbesök, blöjbyte eller från rengöringsmedel när vi städar. På detta sätt transporteras föroreningar snabbt bort där de uppstår och systemet ser till att det hela tiden fylls på med frisk luft i din bostad. Ventilationen stängs aldrig av helt utan har ett minsta grundflöde för att undvika unken luft och för att ventilera bort konstanta lägre föroreningar från inredning, huset eller grunden.

Vi på Friskahusgruppen är övertygade om att behovsstyrd ventilation lösningen för ett hälsosammare inomhusklimat!

Kontakta oss för en Friskahusbesiktning nu!

E-post: info@friskahusgruppen.se
Telefon: 073-070 74 50