Vi tar hand om dig och ditt hus

 

Avfuktning

Att minska mängden fukt i våra hem ger en bättre inomhusmiljö. En bättre kvalitet på inomhusluften kan ge mindre allergipro­blem, en bättre hälsa och trivsel för alla boende.

 Fuktutredning görs i hus med misstänkta fuktproblem. Med hjälp av fuktmätare och okulär besiktning undersöker vi grundligt om det finns en fuktskada, vad som orsakat den samt ger förslag på åtgärder. Åtgärderna är beroende av vilken del av huset som är fuktskadat. Om fuktskadan upptäcks tidigt behövs oftast en mindre åtgärd än om den har funnits under en längre tid. Därför är det bra att höra av sig så snart misstanke om fuktskada uppstår. 

Mögelsanering görs när fukten har orsakat ett mögelangrepp vilket vanligtvis förekommer på vind eller i krypgrund. Vi sanerar området noggrant med hjälp av kemisk rengöring. Om fuktutredningen visar att möglet orsakats av undermålig ventilation ger vi förslag på en ventilationslösning för att komma till rätta med problemet.

 

Avfuktare för krypgrund och vind

TrygghetsVakten är en serie avfuktare framtagna för att skydda huset från fukt, lukt, mögel och radon. Oavsett om det är en avfuktare för vind eller krypgrund har vi de tryggaste lösningarna för er.

 

Avfuktare för vind

 • Låg energiförbrukning
 • Minimalt underhåll
 • Nöjd kund garanti
 • Tyst
 • Driftsäker
 • 7 års garanti

TrygghetsVakten Vind är en miljövänlig vindsavfuktare baserad på kontrollerad ventilation som skyddar vinden från fukt, lukt, mögel samt röta.
Avfuktaren är byggd med hjälp av modern teknik med ett minimalt krav på underhåll, en extremt låg energiförbrukning och hög driftsäkerhet.

Avfuktare för krypgrund

 • Låg energiförbrukning
 • Underhållsfri
 • Nöjd kund garanti
 • Helt ljudlös
 • Driftsäker
 • 7 års garanti

TrygghetsVakten krypgrund är en miljövänlig avfuktare som försäkrar att din krypgrund eller torpargrund inte får fuktrelaterade problem såsom mögel, röta och dålig lukt.

 

Kontakta Friskahusgruppen för kostnadsfri rådgivning och offert