Vi tar hand om dig och ditt hus

 

Avfuktning

Att minska mängden fukt i våra hem ger en bättre inomhusmiljö. En bättre kvalitet på inomhusluften kan ge mindre allergipro­blem, en bättre hälsa och trivsel för alla boende.

 Fuktutredning görs i hus med misstänkta fuktproblem. Med hjälp av fuktmätare och okulär besiktning undersöker vi grundligt om det finns en fuktskada, vad som orsakat den samt ger förslag på åtgärder. Åtgärderna är beroende av vilken del av huset som är fuktskadat. Om fuktskadan upptäcks tidigt behövs oftast en mindre åtgärd än om den har funnits under en längre tid. Därför är det bra att höra av sig så snart misstanke om fuktskada uppstår. 

Mögelsanering görs när fukten har orsakat ett mögelangrepp vilket vanligtvis förekommer på vind eller i krypgrund. Vi sanerar området noggrant med hjälp av kemisk rengöring. Om fuktutredningen visar att möglet orsakats av undermålig ventilation ger vi förslag på en ventilationslösning för att komma till rätta med problemet.

 

Krypgrundsavfuktning och avfuktning vind

TrygghetsVakten är en serie avfuktare framtagna för att skydda huset från fukt, lukt, mögel och radon. Oavsett om det är en avfuktare för vind eller krypgrund har vi de tryggaste lösningarna för er.

 

Avfuktare för vind

 • Låg energiförbrukning
 • Minimalt underhåll
 • Nöjd kund garanti
 • Tyst
 • Driftsäker
 • 7 års garanti

TrygghetsVakten Vind är en miljövänlig vindsavfuktare baserad på kontrollerad ventilation som skyddar vinden från fukt, lukt, mögel samt röta.
Avfuktaren är byggd med hjälp av modern teknik med ett minimalt krav på underhåll, en extremt låg energiförbrukning och hög driftsäkerhet.

Krypgrundsavfuktning i Villa

Krypgrundsavfuktning

 • Låg energiförbrukning
 • Underhållsfri
 • Nöjd kund garanti
 • Helt ljudlös
 • Driftsäker
 • 7 års garanti

TrygghetsVakten krypgrund är en miljövänlig avfuktare som försäkrar att din krypgrund eller torpargrund inte får fuktrelaterade problem såsom mögel, röta och dålig lukt.

Mer om krypgrundsavfuktning

 

Kontakta Friskahusgruppen för kostnadsfri rådgivning och offert

 

 

Friskahusgruppen är specialister på att installera  krypgrunds- och vindsavfuktare. Installatörerna utbildas kontinuerligt och är därmed mycket kunniga gällande fukt, lukt och mögel på vindar och krypgrunder. 

Enklelt sätt att få ett pris på en  trygg installation av en krypgrundsavfuktare eller en vindsavfuktare är att fylla i vårt kontaktformulär.

Krypgrundsavfuktning kräver energi. Något som alla som badar upplever när man stiger ur badet och vattnet avdunstar från den blöta kroppen. Vattnet tar med sig värmeenergi från kroppen, som därmed kyls ner i takt med att vattnet avdunstar.

Ibland används faktiskt avfuktning för att kyla, sk evaporativ kylning. Men vanligen är syftet med avfuktning att avlägsna fukt, för att minska risken för mögel och röta i exempelvis krypgrunder och torpargrunder.

Avfuktning kan också användas vid vattenskador eller där man av kostnadsskäl inte vill renovera huset, exempelvis om grundens dränering satts igen.

Olika metoder för att avfukta är

 • Termisk avfuktning
 • Kondensavfuktare
 • Sorptionsavfuktare
 • Hygrodynamisk avfuktning
 • Absorbent som suger åt sig fukt

I en krypgrund ser man ofta fuktproblem som saltutfällning från insidan av grundmuren, dålig lukt, ett vitt damm i trossbottens undersida, svarta eller grönaktiga fläckar i trossbotten. Man kan känna i jorden eller sanden på marken i grunden. Känns den fuktig ligger krypgrunden i riskzonen för fuktproblem.

På vinden ser man det ofta på takets insida på norrsidan eller långt ner mot takfoten. Svarta fläckar eller vitt damm är vanliga symptom på fuktproblem. Efter stjärnklara nätter man man ibland se kondens på insidan av taket.

Generellt kan man säga att om det luktar jord eller fukt i ett utrymme så är det troligtvis för höga fuktvärden och fuktproblem är ett faktum.

Vill man ha ett mer vetenskapligt svar kan man använda sig av olika sorters fuktmätare. Vår fuktkvotsmätare är ett pålitligt och billigt sätt att mäta fuktrisk.

Avfuktare bör man välja med omsorg, det finns ingen teknik som är användbar i alla lägen. Viktigast är att välja en avfuktare för det ändamål den är konstruerad. Med modern teknik kan energiåtgång och därmed även driftskostnad och miljöbelastning minimeras. Om avfuktaren skall installeras som en permanent lösning är det också viktigt att titta på underhållsbehovet. En bra avfuktare för fast installation kräver inget löpande underhåll och den bör fungera så att driftsavbrott inte kan ställa till några stora skador. Tänk också på ljudbilden, är du känslig för ljud bör du välja en tyst lösning.