Vi tar hand om dig och ditt hus

 

Avfuktning

Att minska mängden fukt i våra hem ger en bättre inomhusmiljö. En bättre kvalitet på inomhusluften kan också ge mindre allergipro­blem, en bättre hälsa och trivsel för alla boende.

Fuktutredning görs i hus med misstänkta fuktproblem. Med hjälp av fuktmätare och okulär besiktning undersöker vi grundligt om det finns en fuktskada, vad som orsakat den samt ger förslag på åtgärder. Åtgärderna är beroende av vilken del av huset som är fuktskadad.

Om fuktskadan upptäcks tidigt behövs oftast en mindre åtgärd än om den har funnits under en längre tid. Därför är det bra att höra av sig så snart misstanke om fuktskada uppstår. 

Mögelsanering görs när fukten har orsakat ett mögelangrepp vilket vanligtvis förekommer på vind eller i krypgrund. Vi sanerar området noggrant med hjälp av kemisk rengöring. Om fuktutredningen visar att möglet orsakats av undermålig ventilation ger vi förslag på en ventilationslösning för att komma till rätta med problemet.

Avfuktning för krypgrund och vind

Trygghetsvakten är en serie avfuktare framtagna för att skydda huset från fukt, lukt, mögel och radon. Oavsett om det är en avfuktare för vind eller krypgrund har vi de tryggaste lösningarna för er. Läs mer om respektive avfuktare nedan. 

Krypgrundsavfuktning i Villa

Avfuktning för krypgrund

Trygghetsvakten Krypgrund är en miljövänlig avfuktare som set till att din krypgrund eller torpargrund inte får fuktrelaterade problem såsom mögel, röta och dålig lukt. Avfuktaren är byggd med hjälp av modern teknik med ett minimalt krav på underhåll, en extremt låg energiförbrukning samt hög driftsäkerhet.

 • Låg energiförbrukning
 • Underhållsfri
 • Nöjd kund garanti
 • Helt ljudlös
 • Driftsäker
 • 7 års garanti
Mer om krypgrundsavfuktning

Avfuktning för vind

Trygghetsvakten Vind är en miljövänlig vindsavfuktare baserad på kontrollerad ventilation som skyddar vinden från fukt, lukt, mögel samt röta. Avfuktaren är byggd med hjälp av modern teknik med ett minimalt krav på underhåll, en extremt låg energiförbrukning samt hög driftsäkerhet.

 • Låg energiförbrukning
 • Minimalt underhåll
 • Nöjd kund garanti
 • Tyst
 • Driftsäker
 • 7 års garanti

 

Kontakta Friskahusgruppen för kostnadsfri rådgivning och offert

 

Fakta om avfuktning

På samma sätt som att vattnet avdunstar och kyler ned kroppen efter bad så kräver avfuktning av ett hus energi. Syftet med avfuktning är att avlägsna fukt för att minska risken för mögel och röta på vind eller krypgrund. Avfuktning kan också användas vid vattenskador eller där någon av kostnadsskäl inte vill renovera huset, exempelvis om grundens dränering satts igen.

I krypgrund märks ofta fuktproblem som saltutfällning från insidan av grundmuren, dålig lukt, ett vitt damm i trossbottens undersida eller svarta/gröna fläckar i trossbotten. Om jorden eller sanden i grunden känns fuktig ligger krypgrunden i riskzonen för fuktproblem.

På vind märks fuktproblem som svarta fläckar eller ett vitt damm på takets norra insida eller långt ner mot takfoten. Efter stjärnklara nätter går det ibland att se kondens på insidan av taket.

Generellt gäller att om det luktar jord eller fukt i ett utrymme så är det troligtvis för höga fuktvärden. Det finns olika sorters fuktmätare för att avgöra fuktrisken som exempelvis en fuktkvotsmätare. 

Olika metoder för avfuktning

 • Termisk avfuktning
 • Kondensavfuktning
 • Sorptionsavfuktning
 • Hygrodynamisk avfuktning
 • Absorbent

Avfuktare bör väljas med omsorg. Det finns ingen teknik som är användbar i alla situationer. Viktigast är att välja en avfuktare för det ändamål den är konstruerad för. Med modern teknik kan energiåtgång och därmed även driftskostnad och miljöbelastning minimeras. Om avfuktaren installeras som en permanent lösning är det också viktigt att titta på underhållsbehovet. En bra avfuktare för fast installation kräver inget löpande underhåll och den bör fungera så att driftsavbrott inte kan ställa till några stora skador. Tänk också på ljudbilden, är du känslig för ljud bör du välja en tyst lösning.

Friskahusgruppen är specialister på att installera avfuktare för krypgrund och vind. Installatörerna utbildas kontinuerligt och är därmed mycket kunniga gällande fukt, lukt och mögel. 

Fyll i vårt kontaktformulär för att få ett pris på en trygg installation av en avfuktare.