Kostnadsfria hembesök

Friskahusgruppen erbjuder kostnadsfria hembesök där vi går igenom ditt hus och gör en grundlig genomgång av ventilation, fukt och luftkvalitet. Efter genomgången ger vi råd och rekommendationer. Stöter vi på något problem, lämnar vi förslag på lösningar och en offert.

Telefonnummer: 070-750 28 10
Epost: anna@friskahusgruppen.se

Hur går en "Friskt hus besiktning" till?

De som besiktar ert hus går grundligt igenom värme, ventilation och luftkvalitet. Nedan ser ni i stora drag de delar som ingår. 

Genomgång av värmesystem, energieffektivitet

Kontroll av ventilationen med utgångspunkt Co2 tillsammans med kunden.

Vindsbesiktning. Mögel och fukt

Om det finns kamin i huset. Hur kan man sprida värmen från kaminen? Får det tillräckligt med syre?

Vid brister, presenteras ett muntligt förslag på förbättringar.

Önskas offert på åtgärder lämnas offert inom 1 veckan. 

 

Mögel på vind

Över 70% av Sveriges vindar är drabbade av mögelpåväxt. Undvik de potentiella farorna som mögel kan orsaka på både dig och ditt hus genom att boka ett kostnadsfritt hembesök

Värme och energi

Vad har huset för uppvärmning? Hur kan uppvämningen av huset förbättras? 
Är värmen ojämt fördelat i huset?

Dålig ventilation

Många fastigheter har dålig ventilation vilket i sin tur kan leda till bland annat koncentrationssvårigheter och huvudvärk. Upptäck problemet i tid med våra kostnadsfria hembesök.

Ofta förkyld?

Dålig ventilation tillsammans med partiklar i din inomhusluft gör att du oftare blir sjuk. Genom att rena luften i ditt hus från micropartiklar får du en bättre och renare luft.