Vi tar hand om dig och ditt hus

 

OVK - obligatorisk ventilationskontroll 

“OVK, obligatorisk ventilationskontroll, ska göras regelbundet, i de flesta byggnader. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant. Kontrollanten ska också ge förslag till hur energiåtgången kan minskas för ventilationen, utan att det ger en sämre inomhusmiljö.”
/Boverket

OVK - Friskahusgruppen

 

Ett hälsosamt inomhusklimat

Intresset för ett bra och hälsosamt inomhusklimat har ökat de senaste åren. Många har upptäckt hur en bra luftkvalitet påverkar oss och får oss att må bra och vara friska. En förutsättning för ett bra inomhusklimat är att ventilationssystemet rengörs regelbundet. Därför erbjuder vi obligatorisk ventilationskontroll - OVK - till alla fastigheter som behöver det. När vi utför OVK mäter vi temperatur, koldioxidhalt, relativ fuktighet och flyktiga organiska ämnen. Både luft som är för torr och för fuktig kan skapa problem för de som vistas i fastigheten och för höga halter koldioxid mår vi heller inte bra av. 

Med vår breda kunskap om olika ventilationssystem och långa erfarenhet av arbete med dem kan vi inte bara rengöra, serva, reparera och installera ventilation utan också anpassa systemet efter rådande omständigheter i fastigheten. Detta för att skapa den bästa luftkvaliteten. Genom att utföra OVK kan vi på Friskahusgruppen ge våra kunder ett kvitto på att de har ett bra inomhusklimat.

 

Hur går en OVK till?

Vi börjar med att undersöka hur ventilationssystemet är uppbyggt och vilka funktioner aggregatet har. Vi mäter luftflöden stickprovsvis och kontrollerar om flödena kan öka om fler personer vistas i fastigheten. Vi tittar om tilluftskanalerna är rena och servade så att frisk luft kan komma in. Vi undersöker också om systemets värmeväxlare fungerar som det ska och att filter och packningar är hela. På så sätt kan vi ringa in eventuella problemområden. 

Åtgärder

Vid bristfällig ventilation ger vi förslag på vilka åtgärder som bör vidtas för att uppnå ett bra inomhusklimat. Förutom att rengöra kanaler kan vi öka luftflödet i aggregatet eller byta ut det mot ett större. Vi kan också införa begränsningar för hur många som får vistas i fastigheten.

I samband med OVK ger vi också förslag på energieffektiviserande åtgärder för fastigheten. Det kan till exempel vara byggnadstekniska åtgärder som att tilläggsisolera vinden eller att föreslå ett energieffektivare uppvärmningssätt som värmepump. Även råd om hur eldstad och ventilationssystem kan samverka för bästa effekt kan vara av vikt för inomhusklimatet.

Fakta

Vid varje OVK ska det kontrolleras att:

  • ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden
  • instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga
  • ventilationssystemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett.

Vid den första besiktningen ska det dessutom kontrolleras att

  • funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet stämmer överens med gällande föreskrifter.

Vid återkommande besiktningar ska funktionskontrollanter

  • kontrollera att funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk
  • undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet och som inte medför ett försämrat inomhusklimat.

 

Ventilationsbloggen

Healthbox förbättrade cirkulationen i huset

Healthbox förbättrade cirkulationen i huset

Henrik Sundströms hus från 1950 hade byggts ut i flera omgångar vilket gjorde att luften till slut stod helt stilla. Eftersom han planerade att bygga ut ytterligare kontaktade han Friskahusgruppen för en helhetslösning. Svaret blev en Healthbox.

Friskahusgruppen anpassar sig efter föreningens behov

Friskahusgruppen anpassar sig efter föreningens behov

När det var dags för obligatorisk ventilationskontroll, OVK, i Ann-Katrin Sundelius bostadsrättsförening i Sandviken var det självklart för styrelsen att anlita Friskahusgruppen.

Friskahusgruppen hjälper bostadsrättsföreningar med bättre ventilation

Friskahusgruppen hjälper bostadsrättsföreningar med bättre ventilation

I flerbostadshus kan behovet av ventilation se väldigt olika ut från lägenhet till lägenhet. Healthbox är Friskahusgruppens behovsstyrda frånluftsventilation som anpassar sig efter de boende i varje enskild lägenhet. Därför är den särskilt anpassad för att skapa ett bra inomhusklimat för bostadsrättsföreningar.

OVK flyttar in hos Friskahusgruppen

OVK flyttar in hos Friskahusgruppen

Sedan årsskiftet har arbetet med obligatorisk ventilationskontroll - OVK - flyttat in hos oss på Friskahusgruppen. Tidigare har OVK genomförts av respektive sotningsföretag i Dalarna, Gävleborg och Hälsingland. Nu jobbar vi istället under samma namn med en gemensam målsättning: Friska hus.

Friskahusgruppens egen pionjär!

Friskahusgruppens egen pionjär!

Lördag den 12 februari kör Friskahusgruppens Jonas Ekeberg och 138 till pionjärer Jubileumsvasan som en hyllning till de som startade det allra första Vasaloppet 1922.

Nytt år och ny värme!

Nytt år och ny värme!

Det finns många sätt att producera värme och olika system passar till olika hus. Ett bra inomhusklimat kräver dock en effektiv och energisnål uppvärmningsmetod.

God jul och ett gott nytt inomhusklimat!

God jul och ett gott nytt inomhusklimat!

Under året som gått har vi alla spenderat mycket av vår tid i hemmet. Många har därför upptäckt hur viktigt det är med ett bra inomhusklimat.

Bra inomhusklimat gjorde Ulf och Lena friska

Bra inomhusklimat gjorde Ulf och Lena friska

Ulf och Lena Ekström bor sedan tolv år tillbaka i en enplansvilla med källare byggd 1965. Eftersom huset enbart har självdrag satte Ulf in ventiler men enligt honom gjorde de varken till eller från för ventilationen i huset.

Om krypgrunder och krypgrundsavfuktning

Om krypgrunder och krypgrundsavfuktning

Friskahusgruppen samarbetar med företaget ”TrygghetsVakten” när det gäller avfuktning av vind, krypgrund, källare mm. Att minska mängden fukt i våra hem ger en bättre inomhusmiljö.

Vi tillbringar den största delen av våra liv inomhus - Investera i frisk luft

Vi tillbringar den största delen av våra liv inomhus - Investera i frisk luft

Människor behöver frisk luft för att må bra. Trots det tillbringar vi stora delar av våra liv inomhus i hus som bara blir tätare. Tyvärr är luftkvaliteten i våra hem ofta sämre än vi anar.

Läs broschyren från Riksförbundet Sveriges Ventilationsrengörare

Läs broschyren från Riksförbundet Sveriges Ventilationsrengörare

Riksförbundet Sveriges Ventilationsrengörare, RSVR, är en branschorganisation för i Sverige verkande företag som utför rengöring av ventilationssystem. Läs broschyren>>>

Höga elpriser - spara pengar med rätt ventilation från Friskahusgruppen

Höga elpriser - spara pengar med rätt ventilation från Friskahusgruppen

Vi på Friskahusgruppen har som mål att våra ventilationssystem inom fem år ska spara 10 GWh årligen i Sverige.

Frisk luft till dina barn med hjälp av Friskahusgruppen

Frisk luft till dina barn med hjälp av Friskahusgruppen

Vi tillhör en generation som tillbringar 90% av vår tid inomhus, något våra kroppar inte är anpassade för. Faktum är att inomhusluften vara direkt skadlig för oss.

HSV Ventilation blir en del av Friskahusgruppen

HSV Ventilation blir en del av Friskahusgruppen

I mars 2020 startade Jimmy Ljunggren och Robin Engvall ventilationsföretaget HSV Ventilation. De hade sedan 2004 ett sotningsföretag tillsammans som även arbetade med ventilation.

Nytt sätt att mäta inomhusmiljön

Nytt sätt att mäta inomhusmiljön

”Viktigare än någonsin att ha schysst luft hemma”. Forskaren Jonn Are Myhren på Högskolan Dalarna har forskat i hur inomhusklimat påverkar människor. Nyligen lanserades Healthbox, en apparat som automatiskt styr ventilationen i huset utifrån behov.