Vi tar hand om dig och ditt hus

 

OVK - obligatorisk ventilationskontroll 

“OVK, obligatorisk ventilationskontroll, ska göras regelbundet, i de flesta byggnader. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant. Kontrollanten ska också ge förslag till hur energiåtgången kan minskas för ventilationen, utan att det ger en sämre inomhusmiljö.”
/Boverket

OVK - Friskahusgruppen

 

Ett hälsosamt inomhusklimat

Intresset för ett bra och hälsosamt inomhusklimat har ökat de senaste åren. Många har upptäckt hur en bra luftkvalitet påverkar oss och får oss att må bra och vara friska. En förutsättning för ett bra inomhusklimat är att ventilationssystemet rengörs regelbundet. Därför erbjuder vi obligatorisk ventilationskontroll - OVK - till alla fastigheter som behöver det. När vi utför OVK mäter vi temperatur, koldioxidhalt, relativ fuktighet och flyktiga organiska ämnen. Både luft som är för torr och för fuktig kan skapa problem för de som vistas i fastigheten och för höga halter koldioxid mår vi heller inte bra av. 

Med vår breda kunskap om olika ventilationssystem och långa erfarenhet av arbete med dem kan vi inte bara rengöra, serva, reparera och installera ventilation utan också anpassa systemet efter rådande omständigheter i fastigheten. Detta för att skapa den bästa luftkvaliteten. Genom att utföra OVK kan vi på Friskahusgruppen ge våra kunder ett kvitto på att de har ett bra inomhusklimat.

 

Hur går en OVK till?

Vi börjar med att undersöka hur ventilationssystemet är uppbyggt och vilka funktioner aggregatet har. Vi mäter luftflöden stickprovsvis och kontrollerar om flödena kan öka om fler personer vistas i fastigheten. Vi tittar om tilluftskanalerna är rena och servade så att frisk luft kan komma in. Vi undersöker också om systemets värmeväxlare fungerar som det ska och att filter och packningar är hela. På så sätt kan vi ringa in eventuella problemområden. 

Åtgärder

Vid bristfällig ventilation ger vi förslag på vilka åtgärder som bör vidtas för att uppnå ett bra inomhusklimat. Förutom att rengöra kanaler kan vi öka luftflödet i aggregatet eller byta ut det mot ett större. Vi kan också införa begränsningar för hur många som får vistas i fastigheten.

I samband med OVK ger vi också förslag på energieffektiviserande åtgärder för fastigheten. Det kan till exempel vara byggnadstekniska åtgärder som att tilläggsisolera vinden eller att föreslå ett energieffektivare uppvärmningssätt som värmepump. Även råd om hur eldstad och ventilationssystem kan samverka för bästa effekt kan vara av vikt för inomhusklimatet.

Fakta

Vid varje OVK ska det kontrolleras att:

  • ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden
  • instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga
  • ventilationssystemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett.

Vid den första besiktningen ska det dessutom kontrolleras att

  • funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet stämmer överens med gällande föreskrifter.

Vid återkommande besiktningar ska funktionskontrollanter

  • kontrollera att funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk
  • undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet och som inte medför ett försämrat inomhusklimat.

 

Ventilationsbloggen

Nya utmaningar för initiativtagare till Friskahusgruppen

Nya utmaningar för initiativtagare till Friskahusgruppen

Pekka Tirsjö, en av initiativtagarna till Friskahusgruppen, har fått ett nytt uppdrag som utvecklare på Healthy Homes.

Extra lönsamt att energieffektivisera

Extra lönsamt att energieffektivisera

Aldrig tidigare har det varit mer lönsamt att energieffektivisera sin bostad. Med bidrag från Boverket samt Daikins kampanj kan du nu få ett rejält reducerat pris på värmepump.

Har du räknat på klimatnyttan med solceller?

Har du räknat på klimatnyttan med solceller?

Friskahusgruppen hjälper dig att räkna på klimatnyttan med att installera en solcellsanläggning på din fastighet.

Nu blir det billigare att installera solceller

Nu blir det billigare att installera solceller

Den 1 januari 2023 infördes en ny skattereduktion för privatpersoner som vill installera solceller. Syftet är att stimulera utbyggnaden av grön teknik.

Så energieffektiviserar du ditt hus

Så energieffektiviserar du ditt hus

Dagens höga elpriser har gjort att många fastighetsägare ser över sitt energibehov. Har du ett hus med hög energianvändning har du mycket att vinna på att göra det mer energieffektivt.

Dags att se över värmepumpen inför hösten

Dags att se över värmepumpen inför hösten

Att rengöra värmepumpen inför hösten är en god idé för både ekonomin och för att värmepumpen ska hålla längre.

Healthbox förbättrade cirkulationen i huset

Healthbox förbättrade cirkulationen i huset

Henrik Sundström upplevde att luften stod helt stilla i hans hus från 1950. Lösningen blev en Healthbox.

Friskahusgruppen anpassar sig efter föreningens behov

Friskahusgruppen anpassar sig efter föreningens behov

När det var dags för obligatorisk ventilationskontroll, OVK, i Ann-Katrin Sundelius brf i Sandviken var det självklart att anlita Friskahusgruppen.

Friskahusgruppen hjälper brf med bättre ventilation

Friskahusgruppen hjälper brf med bättre ventilation

I flerbostadshus kan behovet av ventilation se väldigt olika ut från lägenhet till lägenhet. Healthbox är Friskahusgruppens behovsstyrda frånluftsventilation som anpassar sig efter de boende i varje enskild lägenhet.

OVK flyttar in hos Friskahusgruppen

OVK flyttar in hos Friskahusgruppen

Sedan årsskiftet har arbetet med obligatorisk ventilationskontroll - OVK - flyttat in hos oss på Friskahusgruppen. Tidigare har OVK genomförts av respektive sotningsföretag i Dalarna, Gävleborg och Hälsingland. Nu jobbar vi istället under samma namn med en gemensam målsättning: Friska hus.

Friskahusgruppens egen pionjär!

Friskahusgruppens egen pionjär!

Lördag den 12 februari kör Friskahusgruppens Jonas Ekeberg och 138 till pionjärer Jubileumsvasan som en hyllning till de som startade det allra första Vasaloppet 1922.

Nytt år och ny värme!

Nytt år och ny värme!

Det finns många sätt att producera värme och olika system passar till olika hus. Ett bra inomhusklimat kräver dock en effektiv och energisnål uppvärmningsmetod.

God jul och ett gott nytt inomhusklimat!

God jul och ett gott nytt inomhusklimat!

Under året som gått har vi alla spenderat mycket av vår tid i hemmet. Många har därför upptäckt hur viktigt det är med ett bra inomhusklimat.

Bra inomhusklimat gjorde Ulf och Lena friska

Bra inomhusklimat gjorde Ulf och Lena friska

Ulf och Lena Ekström bor sedan tolv år tillbaka i en enplansvilla med källare byggd 1965. Eftersom huset enbart har självdrag satte Ulf in ventiler men enligt honom gjorde de varken till eller från för ventilationen i huset.

Om krypgrunder och krypgrundsavfuktning

Om krypgrunder och krypgrundsavfuktning

Friskahusgruppen samarbetar med företaget ”TrygghetsVakten” när det gäller avfuktning av vind, krypgrund, källare mm. Att minska mängden fukt i våra hem ger en bättre inomhusmiljö.