Vi tar hand om dig och ditt hus

 

OVK - obligatorisk ventilationskontroll 

“OVK, obligatorisk ventilationskontroll, ska göras regelbundet, i de flesta byggnader. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant. Kontrollanten ska också ge förslag till hur energiåtgången kan minskas för ventilationen, utan att det ger en sämre inomhusmiljö.”
/Boverket

OVK - Friskahusgruppen

 

Ett hälsosamt inomhusklimat

Intresset för ett bra och hälsosamt inomhusklimat har ökat de senaste åren. Många har upptäckt hur en bra luftkvalitet påverkar oss och får oss att må bra och vara friska. En förutsättning för ett bra inomhusklimat är att ventilationssystemet rengörs regelbundet. Därför erbjuder vi obligatorisk ventilationskontroll - OVK - till alla fastigheter som behöver det. När vi utför OVK mäter vi temperatur, koldioxidhalt, relativ fuktighet och flyktiga organiska ämnen. Både luft som är för torr och för fuktig kan skapa problem för de som vistas i fastigheten och för höga halter koldioxid mår vi heller inte bra av. 

Med vår breda kunskap om olika ventilationssystem och långa erfarenhet av arbete med dem kan vi inte bara rengöra, serva, reparera och installera ventilation utan också anpassa systemet efter rådande omständigheter i fastigheten. Detta för att skapa den bästa luftkvaliteten. Genom att utföra OVK kan vi på Friskahusgruppen ge våra kunder ett kvitto på att de har ett bra inomhusklimat.

 

Hur går en OVK till?

Vi börjar med att undersöka hur ventilationssystemet är uppbyggt och vilka funktioner aggregatet har. Vi mäter luftflöden stickprovsvis och kontrollerar om flödena kan öka om fler personer vistas i fastigheten. Vi tittar om tilluftskanalerna är rena och servade så att frisk luft kan komma in. Vi undersöker också om systemets värmeväxlare fungerar som det ska och att filter och packningar är hela. På så sätt kan vi ringa in eventuella problemområden. 

Åtgärder

Vid bristfällig ventilation ger vi förslag på vilka åtgärder som bör vidtas för att uppnå ett bra inomhusklimat. Förutom att rengöra kanaler kan vi öka luftflödet i aggregatet eller byta ut det mot ett större. Vi kan också införa begränsningar för hur många som får vistas i fastigheten.

I samband med OVK ger vi också förslag på energieffektiviserande åtgärder för fastigheten. Det kan till exempel vara byggnadstekniska åtgärder som att tilläggsisolera vinden eller att föreslå ett energieffektivare uppvärmningssätt som värmepump. Även råd om hur eldstad och ventilationssystem kan samverka för bästa effekt kan vara av vikt för inomhusklimatet.

Fakta

Vid varje OVK ska det kontrolleras att:

  • ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden
  • instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga
  • ventilationssystemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett.

Vid den första besiktningen ska det dessutom kontrolleras att

  • funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet stämmer överens med gällande föreskrifter.

Vid återkommande besiktningar ska funktionskontrollanter

  • kontrollera att funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk
  • undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet och som inte medför ett försämrat inomhusklimat.

 

Ventilationsbloggen

Höga elpriser - spara pengar med rätt ventilation från Friskahusgruppen

Höga elpriser - spara pengar med rätt ventilation från Friskahusgruppen

Vi på Friskahusgruppen har som mål att våra ventilationssystem inom fem år ska spara 10 GWh årligen i Sverige.

Frisk luft till dina barn med hjälp av Friskahusgruppen

Frisk luft till dina barn med hjälp av Friskahusgruppen

Vi tillhör en generation som tillbringar 90% av vår tid inomhus, något våra kroppar inte är anpassade för. Faktum är att inomhusluften vara direkt skadlig för oss.

HSV Ventilation blir en del av Friskahusgruppen

HSV Ventilation blir en del av Friskahusgruppen

I mars 2020 startade Jimmy Ljunggren och Robin Engvall ventilationsföretaget HSV Ventilation. De hade sedan 2004 ett sotningsföretag tillsammans som även arbetade med ventilation.

Nytt sätt att mäta inomhusmiljön

Nytt sätt att mäta inomhusmiljön

”Viktigare än någonsin att ha schysst luft hemma”. Forskaren Jonn Are Myhren på Högskolan Dalarna har forskat i hur inomhusklimat påverkar människor. Nyligen lanserades Healthbox, en apparat som automatiskt styr ventilationen i huset utifrån behov.

Sotarjobbet blir renare och miljön blir allt viktigare

Sotarjobbet blir renare och miljön blir allt viktigare

Jobbet som skorstensfejare, eller sotare, är ett yrke i förändring där nya metoder förbättrar såväl arbetsmiljö som kundens inomhusmiljö. – Undertryckssotning är en ny metod som genomförs nerifrån och upp. Det ökar säkerheten för sotaren samtidigt som det är bättre för miljön och det är något vi vill utveckla.

Installatörspartner till Healthy Homes

Installatörspartner till Healthy Homes

Friskahusgruppen är installatörspartner till ventilationsföretaget Healthy Homes. Healthy Homes utvecklar behovsstyrd ventilation för bostäder i samarbete med det belgiska företaget Renson. I tillägg säljer dom Rensons unika utemiljöprodukter.

Friskahusgruppen delägare i Healthy homes!

Friskahusgruppen delägare i Healthy homes!

Friskahusgruppen ingår ett samarbete och blir delägare i företaget Healthy Homes som arbetar med ventilationsprodukter. Företagen har många beröringspunkter och framförallt delas den gemensamma ambitionen att skapa en bätte inomhusmiljö med hjälp av innovativa produkter och tjänster.

Banbrytande inneklimatmätare med app

Banbrytande inneklimatmätare med app

Hur hälsosamt är ditt inneklimat? Healthy Homes nya inneklimatmätare ”Sense” ger en tydlig bild av kvalitén på inneklimatet, antigen det är i skolan, på kontoret eller i hemmet.