Egnahem - OVK

“I en- och tvåbostadshus behövs endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning.”
/Boverket

I egnahem har fastighetsägaren ingen OVK-plikt trots att det är den plats där vi spenderar den största delen av våra liv. I praktiken innebär det att det kan dröja många år innan ventilationssystemet kontrolleras och ofta är det i väldigt stort behov av rengöring. Ett ventilationssystem som inte är rengjort påverkar luftkvaliteten i bostaden och i förlängningen vår hälsa. Vi genomför OVK separat eller i samband med ventilationsinstallationer.

Vi på Friskahusgruppen nöjer oss dock inte med att enbart genomföra OVK. Vi vill anpassa ventilationen efter de förutsättningar som råder i bostaden till exempel hur många som bor där och istället fokusera på att skapa en bra luftkvalitet.