Flerbostadshus - OVK

“I flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande ska OVK utföras med tre till sex års intervall beroende på ventilationssystem.”
/Boverket

I flerbostadshus har fastighetsägaren OVK-plikt. Regelverket säger dock inget om hur många som bor i bostaden utan samma regler gäller oavsett hur många som duschar, tvättar och lagar mat. Detta påverkar givetvis luftkvaliteten i bostaden och i förlängningen hälsan för de som bor där. I fastigheter som har OVK-plikt läggs ofta fokus på det fysiska ventilationssystemet och inte på luftkvaliteten i bostaden.