Kommunala fastigheter - OVK

“Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem.”
/Boverket

I kommunala fastigheter har fastighetsägaren OVK-plikt. Alla ventilationssystem är utformade för att fungera optimalt med ett visst antal personer i fastigheten. I vissa fall vistas dock fler personer i fastigheten än vad systemet är projekterat för. Detta påverkar givetvis luftkvaliteten i fastigheten och i förlängningen hälsan för de som bor eller vistas där. I fastigheter som har OVK-plikt läggs ofta fokus på det fysiska ventilationssystemet och inte på luftkvaliteten i fastigheten.