Friskahusbesiktning

Friskahusgruppens egen kvalitetsstämpel för friska hus heter Friskahusbesiktning. Den ger vi till hus som vi har besiktat och åtgärdat. Även hus som i samband med besiktning visar sig ha ett fullt fungerade inomhusklimat som inte kräver åtgärder kan få vår kvalitetsstämpel.

Besiktningen är helt kostnadsfri!

Vid en besiktning går vi bl.a. igenom:

  • Kontroll av ev. befintligt protokoll
  • Genomgång av ventilationssystem
  • Genomgång av värmesystem
  • Kontroll av mögel på vind
  • Kontroll av mögel i krypgrund
  • Mätning av koldioxid
  • Mätning av temperatur
  • Mätning av relativ fukthalt
  • Mätning av partikelnivåer i luften
  • Energieffektivitet
Boka en Friskahusbesiktning nu!