Vi tar hand om dig och ditt hus

 

Solceller och solenergi

I linje med Friskahusgruppens värdegrund om ett energisnålt och hälsosamt inomhusklimat erbjuder vi, med hjälp av våra underleverantörer, installation av solpaneler. 2022 installerade Friskahusgruppen solpaneler motsvarande 193 500 kWh, vilket innebär en besparing på utsläpp av koldioxid på 67,7 ton.

Solcellerna omvandlar solens strålar till elektrisk energi. En genomsnittsanläggning på 30 paneler producerar ca 7440 kWh på ett år. Effekten beror på antalet solpaneler samt verkningsgraden på solcellerna.

Det kalla klimatet i Sverige gör att verkningsgraden hos solcellerna höjs. Solpaneler ger högst produktion om du har ett hus med hög solinstrålning och med ett tak riktat mot syd, sydost eller sydväst. Solcellerna producerar även el vid molnighet, om än i mindre omfattning. 

Installationen görs i samråd med installatören på fastighetens tak eller fasad av våra etablerade underleverantörer. Våra underleverantörerers företag är alltid registrerade hos Elsäkerhetsverket eftersom det krävs för att få utföra elinstallationer. 

Klimatnyttan för installation av solpaneler kan räknas till strax under 400 gram koldioxid per kWh (minus 35 gram per kWh för produktionen) vilket ger en nettonytta på ca 350 gram per kWh. För en normalstor solcellsanläggning bestående av 30 solpaneler innebär det en årlig besparing på 3,5 ton koldioxid. Detta kan jämföras med genomsnittlig persons utsläpp på cirka 8 ton koldioxid per år. Genom att installera solpaneler bidrar fastighetsägare till utsläppsminskningar och gör en insats för klimatet. 

Kontakta oss för att boka ett kostnadsfritt hembesök med rådgivning