Vi tar hand om dig och ditt hus

 

Energi 

I linje med Friskahusgruppens värdegrund om ett energisnålt och hälsosamt inomhusklimat erbjuder vi, med hjälp av våra underleverantörer, installation av solpaneler. 

Solceller omvandlar solens strålar till elektrisk energi. En genomsnittsanläggning på 25 paneler (ca 43 m2) producerar ca 6 200 kWh på ett år. Effekten beror på antalet solpaneler samt verkningsgraden på solcellerna. Det kalla klimatet i Sverige gör att verkningsgraden hos solcellerna höjs. Solpaneler ger högst produktion om du har ett hus med hög solinstrålning och med ett tak riktat mot syd, sydost eller sydväst. Solcellerna producerar även el vid molnighet om än i mindre omfattning. 

Installationen görs på fastighetens tak eller fasad av våra etablerade underleverantörer. Eftersom installation av solceller kräver ett elinstallationsarbete måste installatörens företag vara registrerat hos Elsäkerhetsverket. Att installera solpaneler är en investering för både miljön och din ekonomi.

Kontakta oss för att boka ett kostnadsfritt hembesök med rådgivning